top of page

MIKÄ ON MAHDOLLISUUKSIEN TILA?

Mahdollisuuksien Tila on avoin kulttuuritila, jonka lähtökohdat ovat taiteellisen toiminnan, todellisuuden tutkimisen ja yhteisöllisen toiminnan välimaastossa. Tarkoituksenamme on tarjota erityislaatuista paikkaa, missä erilaiset ihmiset voivat toteuttaa itseään, luoda yhteisöllisyyttä sekä rikastuttaa alueensa kulttuuria, omien kiinnostuksiensa pohjalta. Järjestämme erilaista luovaa ja yhteisöllistä toimintaa: tapaamisia, esityksiä, työpajoja, keskusteluita, näyttelyitä, juhlia, luentoja, harrasteryhmiä, kursseja, keikkoja ja avoimia illanviettoja. Erityisenä tavoitteena toiminnassamme on avoimemman ja leikkisämmän vuorovaikutuksen sekä kiinnostavan, jokaisen omaa luovuutta aktivoivan toiminnan syntyminen.


Me Mahdollisuuksien Tilalla paitsi tuotamme tapahtumia, haluamme myös laajemmin aktivoida paikallisuutta ja sen luovia potentiaaleja. Tila toimii yhteisöpisteenä, missä ihmiset voivat kokoontua yhteen, järjestää itse paikallisesti kiinnostavaa toimintaa sekä tutkia ja kokeilla mahdollisuuksiaan. Samalla se haluaa toimia yhteisenä olohuoneena ja leikkipaikkana sekä aikuisille että lapsille.


Taide on tärkeä osa Tilan toimintaa. Tilalla järjestetään säännöllisesti keikkoja ja muita esiintymiseen painottuvia iltoja, sekä erilaisia mahdollisuuksia kävijöiden omalle luovalle toiminnalle. Tila tarjoaa taiteilijoille paitsi esiintymis-, myös harjoitus- ja leikkitilaa. Esiintyjän ja yleisön välinen vuorovaikutus sekä tällä rajalla tehtävät kokeilut ovat kenttää, jota haluamme kartuttaa.

 

Uskomme, että luova energia ei liity pelkästään taiteelliseen työhön, vaan kuuluu kaikille ihmisille mahdollisuutena tehdä kaikenlaisia kivoja juttuja. Tila ja sen toiminta pyrkii mahdollistamaan vapaata itseilmaisua ja luovuuden toteuttamista käytännössä, ei pelkästään perinteisen taiteen raameissa.


Tila unelmoi, tutkii ja pyrkii tarjoamaan ihmisille mahdollisuuksia, jotka avaavat edelleen uusia mahdollisuuksia ja edelleen uusia mahdollisuuksia! Tuemme kaikenlaisen inspiraation puhkeamista toiminnaksi ja toimimme tarvittaessa ideoinnin ja toteuttamisen tukena. Meihin voi aina ottaa yhteyttä ja esittää kysymyksiä ja ehdotuksia!

Mahdollisuuksien Tilaa sekä Unelmointihuoneen toimintaa Tahmelan huvilalla ylläpitää kaikille avoin ja yleishyödyllinen yhdistys Tästä tulee niin hieno maailma ry.

bottom of page